Rekisteriseloste

HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN REKISTERISELOSTE

Viimeksi päivitetty 1.2.2024

Rekisterinpitäjä:

Oy Maritim Ab
Veneentekijäntie 1
00210 Helsinki, Suomi

+358 10 2740 300
[email protected]

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Nadja Tenttula

Veneentekijäntie 1
00210 Helsinki, Suomi

[email protected]

Rekisterin nimi:

Oy Maritim Ab:n asiakas ja -markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään Oy Maritim Ab:n palveluiden toimittamiseksi sekä näiden palvelujen markkinointiin ja viestintään.

Rekisterin tietosisältö:

Seuraavat tiedot voivat sisältyä rekisteriin. Jokaisesta käyttäjästä ei välttämättä ole kaikkia alla mainittuja tietoja.

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Työtehtävät
 • Yritys/organisaatio
 • Laskutustiedot ja -osoite
 • Sijainti
 • Y-tunnus
 • Muut tiedot, jotka käyttäjä on itse syöttänyt lomakkeelle Oy Maritim Ab:n verkkosivuilla

Säännönmukaiset tietolähteet:

 • Käyttäjien luovuttamat tiedot
 • Julkiset tietolähteet
 • Tilaisuudet ja tapahtumat osana Oy Maritim Ab:n markkinointia

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Sähköinen asiakas- ja markkinointirekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriin pääsevät vain Oy Maritim Ab:n erikseen valtuuttamat henkilöt.

Kaikkia, joilla on pääsy tietoihin, sitoo salassapitovelvollisuus.

Käyttäjän oikeudet:

Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.

Jokaisessa lähettämässämme suorapostissa on linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa. Voit myös kieltää Oy Maritim Ab:ta käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected].

 

Säilytämme käyttäjätilin- sekä tilausta koskevia tietoja seuraavasti:

Ei-käytetyt käyttäjätilit: 12 kuukautta

Valmiit tilaukset: 24 kuukautta

Odottavat tilaukset: 2 viikkoa

Epäonnistuneet tilaukset: 2 kuukautta

Perutut tilaukset: 2 kuukautta