Registerutlåtande

REGISTRERINGSRAPPORT ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN

Senast uppdaterad 1.2.2024

Registerinnehavare:

Oy Maritim Ab
Veneentekijäntie 1
00210 Helsinki, Suomi

+358 10 2740 300
[email protected]

Kontaktperson för registerrelaterade frågor:

Nadja Tenttula

Veneentekijäntie 1
00210 Helsinki, Suomi

[email protected]

Registernamn:

Oy Maritim Ab:s kund- och marknadsföringsregister

Syftet med att behandla personuppgifter:

Personuppgifter behandlas för att tillhandahålla tjänster som erbjuds av Oy Maritim Ab, samt för marknadsföring och kommunikation relaterade till dessa tjänster.

En uppdaterad lista över alla tjänster som tillhandahålls av Oy Maritim Ab finns alltid på Maritim.fi

Registerinnehåll:

Följande uppgifter kan inkluderas i registret. Varje inlägg innehåller inte nödvändigtvis all information nedan.

 • namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Befattning
 • Företag/organisation
 • Faktureringsuppgifter och – adress
 • Plats
 • Företags-ID
 • Övrig information som användaren har angett i formuläret på Oy Maritim Ab:s hemsida

Regelbundna informationskällor:

 • Information som lämnats av användarna
 • Offentliga informationskällor
 • Funktioner och evenemang som en del av Oy Maritim Abs marknadsföring

Regelbunden överföring av information:

Dessa uppgifter överförs inte till tredje part, om inte annat krävs av statliga myndigheter.

Överföra data utanför EU eller EES:

Uppgifterna kan överföras utanför EU eller EES för teknisk behandling av uppgifterna, inom den omfattning som personuppgiftslagen tillåter.

Registerskyddsprinciper:

Det elektroniska kund- och marknadsföringsregistret är lösenordsskyddat och endast de personer med särskild behörighet från Oy Maritim Ab har tillgång till registret.

Alla som har tillgång till informationen är bundna av tystnadsplikt.

Användarrättigheter:

Inom den omfattning som lagen tillåter har du rätt att kontrollera vilka uppgifter vi har samlat in om dig. Inom den omfattning som lagen tillåter har du rätt att få felaktiga, onödiga, bristfälliga eller inaktuella personuppgifter korrigerade eller borttagna.

Varje direktreklam som vi skickar har en avregistreringslänk för framtida direktreklam. Du kan också förbjuda Oy Maritim Ab att behandla dina personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected].