Oświadczenie rejestru

SPRAWOZDANIE Z REJESTRU ZGODNIE Z USTAWĄ O DANYCH OSOBOWYCH

Ostatnia aktualizacja 1.2.2024

Właściciel rejestru:

Oy Maritim Ab
Veneentekijäntie 1
00210 Helsinki, Suomi

+358 10 2740 300
[email protected]

Osoba kontaktowa w sprawach rejestrowych:

Nadja Tenttula

Veneentekijäntie 1
00210 Helsinki, Suomi

[email protected]

Nazwa rejestru:

Rejestr klientów i marketingu Oy Maritim Ab

Cel przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług oferowanych przez Oy Maritim Ab, a także w celach marketingowych i komunikacyjnych związanych z tymi usługami.

Aktualna lista wszystkich usług świadczonych przez Oy Maritim Ab jest zawsze dostępna na Maritim.fi

Zawartość rejestru:

W rejestrze mogą znajdować się następujące dane. Każdy wpis niekoniecznie zawiera wszystkie poniższe informacje.

 • Nazwa
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Posada
 • Firma/organizacja
 • Dane do faktury i – adres
 • Lokalizacja
 • Identyfikator firmy
 • Inne informacje, które użytkownik wprowadził w formularzu na stronie internetowej Oy Maritim Ab

Regularne źródła informacji:

 • Informacje przesłane przez użytkowników
 • Publiczne źródła informacji
 • Funkcje i wydarzenia w ramach marketingu Oy Maritim Ab

Regularne przekazywanie informacji:

Dane te nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że organy rządowe wymagają inaczej.

Przekazywanie danych poza UE lub EOG:

Dane mogą być przekazywane poza UE lub EOG w celu technicznego przetwarzania informacji, w zakresie dozwolonym przez ustawę o danych osobowych.

Zasady ochrony rejestru:

Elektroniczny rejestr klientów i marketingu jest chroniony hasłem, a dostęp do rejestru mają tylko osoby posiadające specjalne upoważnienie od Oy Maritim Ab.

Każdy, kto ma dostęp do informacji, jest zobowiązany do zachowania poufności.

Prawa użytkownika:

W zakresie dozwolonym przez prawo masz prawo sprawdzić, jakie dane o Tobie zebraliśmy. W zakresie dozwolonym przez prawo przysługuje Państwu prawo do sprostowania lub usunięcia wszelkich nieprawidłowych, niepotrzebnych, niepełnych lub nieaktualnych danych osobowych.

Każda wysyłana przez nas wiadomość bezpośrednia zawiera link do rezygnacji z subskrypcji dotyczący przyszłej poczty bezpośredniej. Możesz również zabronić Oy Maritim Ab przetwarzania Twoich danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].